Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Klasyfikacje zobacz archiwum

Wędkarz Roku 2022 - Klasyfikacja

Klasyfikacje | 2022-05-31 | Publikujący: Koło Nr 11 w Ćmielowie

Tabela wyników w rywalizacji o tytuł Wędkarza Roku 2022. L.p. Nazwisko i imię Suma Miejsce 27.03 10.04 15.05 28.05 7.08 9.10 1. Wiśniewski Piotr 25 1 9 8 1 7 2. Bojakowski Tadeusz 22 2 7 1 5 9 3. Zawadzki Damian 19 3 - 2 7 10 4. Bajak Tomasz 17 4 1 1 9 6 5. Bukała Marcin 17 4 1 9 6 1 6. Mrozowicz Artur 16 5 1 1 10 4 7. Głąb Jerzy 14 6 - 6 - 8 8. Stąporek Andrzej 14 6 10 4 - - 9. Wójcikowski Andrzej 14 6 4 1 8 1 10. Rutkowski Bogdan 12 7 1 10 - 1 11. Zawadzki Rafał 12 7 8 1 2 1 12. Budzeń Rafał 10 8 3 1 1 5 13. Pora ...... więcej

Wędkarz Roku 2022 - Regulamin

Klasyfikacje | 2022-03-18 | Publikujący: Koło Nr 11 w Ćmielowie

Regulamin współzawodnictwa o tytuł " Wędkarza roku 2022 Koła PZW nr 11 w Ćmielowie " 1. Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła nr 11. 2. Uczestnicy zdobywają punkty w zawodach wędkarskich zaliczanych do cyklu "Wędkarz Roku", ujętych w rocznym planie zawodów wędkarskich Koła (oznaczonych WR). Zwycięzcą rywalizacji zostaje wędkarz, który w ciągu roku zgromadził największą liczbę punktów. 3. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć członkowie Koła nie obciążeni aktualną karą związkową PZW. 4. Do udziału w ...... więcej

Wędkarz Roku 2020 - Regulamin

Klasyfikacje | 2020-03-02 | Publikujący: Koło Nr 11 w Ćmielowie

Regulaminwspółzawodnictwaotytuł"Wędkarzaroku2020KołaPZWnr11wĆmielowie" 1.OrganizatoremwspółzawodnictwajestZarządKołanr11. 2.Uczestnicyzdobywająpunktywzawodachwędkarskichzaliczanychdocyklu"WędkarzRoku",ujętychwrocznymplaniezawodów wędkarskichKoła(oznaczonychWR). Zwycięzcą rywalizacjizostajewędkarz,którywciągurokuzgromadziłnajwiększąliczbępunktów. 3.WewspółzawodnictwiemogąuczestniczyćczłonkowieKołanieobciążeniaktualnąkarązwiązkowąPZW. ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •